ikony glowne02 narodziny ikony glowne bezpieczenstwo ikony glowne opieka ikony glowne swiadczenia swiadczenia ikony glowne edukacja ikony glowne urlopy 1

Dodatek osłonowy. Można już składać wnioski

grafika kwadratklOWfqWibGpC785HlXsMiejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach rozpoczął nabór wniosków o dodatek osłonowy.

Dodatek osłonowy stanowi element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Dodatek osłonowy przysługuje osobom samotnie gospodarującym, których dochód nie przekracza 2100 zł oraz osobom w gospodarstwie wieloosobowym, w którym dochód nie przekracza 1500 zł na osobę w rodzinie.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania

Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 31 października 2022 r. Osoby, które złożą wniosek do 31 stycznia, otrzymają pierwszą ratę do końca marca. W przypadku złożenia wniosku po 31 marca, wypłata całości dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Wymagane dokumenty można złożyć osobiście w siedzibie MGOPS w Białobrzegach lub za pośrednictwem poczty na adres: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Reymonta 11, 26-800 Białobrzegi.
Osoby dysponujące kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym mogą składać wnioski przez internet, np. za pomocą platformy ePUAP.

 

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną COVID19

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy informuje, iż wnioski

o dodatek osłonowy będą przyjmowane wyłącznie w następujących dniach:

PONIEDZIAŁEK 7.30 -15.30

WTOREK 7.30 -15.30

CZWARTEK 7.30 -15.30

W POZOSTAŁE DNI OSOBY SKŁADAJĄCE MOGĄ UMIEŚCIĆ WNIOSEK W SKRZYNCE PODAWCZEJ OŚRODKA OBOK DRZWI WEJŚCIOWYCH, PROSIMY

ABY NA WNIOSKU BYŁ WPISANY NUMER DO KONTAKTU

 

Wnioski:

Wniosek (wzór)

Klauzula

Pouczenie

 

 

 

- rodzina 500 0 empatia ok ciaza bez alkoholu   

 

 115647 logo apteki  155908 logo pcpr logo policja